Romantische relatie op het werk : liefdescontract informatie

Leestijd: 10 minuten

Overal ontstaan romances, maar in bedrijven kan het tot vervelende situaties leiden. Vaak gaat het om vluchtige romances, maar soms ook hevige liefdesaffaires, die het bedrijf in ernstige moeilijkheden kan brengen. Niet alleen is er het probleem dat bepaalde contacten tussen twee personen de relaties met andere personen kunnen storen, maar in het geval dat de romance afspringt kunnen er klachten, processen wegens seksueel misbruik, intimidatie, conflicten op de werkvloer, enz. ontstaan. Daarom pleit men in de VS en Australië om liefdescontracten af te sluiten. Zulk een contract tussen de twee partners en met instemming van de werkgever, vrijwaart de partners en het bedrijf voor klachten inzake pesten of seksuele intimidatie. Liefde is mooi, maar als er een einde aan komt, kan het wel eens geld gaan kosten.

Onder dat motto sluiten steeds meer Amerikaanse managers een ‘love contract’ als ze een relatie op het werk hebben. Zo’n 70 procent van de werknemers, zo blijkt uit onderzoeken in verschillende landen, beleeft wel eens een avontuurtje op het werk. Leuk voor de torteldujfjes, maar ook niet zonder risico’s voor hen en voor het bedrijf. Daarom, zo schrijft de Sunday Telegraph, vragen steeds meer firma’s dat hun personeelsleden een “liefdescontract” ondertekenen, waarin zij beloven dat ze een eventuele romance zullen melden, om op die manier problemen te vermijden wanneer de relatie eindigt.

In de VS worden in bedrijven meer en meer liefdescontracten geïntroduceerd. Wie voltijds werkt, brengt vaak meer uren door met collega’s dan met de partner thuis en dat soms onder veel ‘spannender’ omstandigtheden. Geen wonder dat in de koffiehoek of bij de kopieermachine vaak leuke contacten ontstaan, die gemakkelijk leiden tot een volgende stap zoals een kopje koffie buiten de firma. En van het een komt dikwijls het ander: een relatie.

In een studie beweren vier op tien ondervraagde werknemers dat ze tijdens de loop van hun carrière al eens een relatie hebben aangeknoopt met een collega. In drie op tien gevallen resulteerde dat in een huwelijk. Bij één op de tien vond de relatie plaats tijdens het afgelopen jaar. Uit het onderzoek van Careerbuilder.com blijkt het kantoor alvast de beste plaats te zijn om een partner te vinden: althans efficiënter dan bijvoorbeeld dating websites. Helaine Olen, co-auteur van het boek ‘The Employee Handbook for Finding-and Managing-Romance on the Job’ zegt dat de werkplek dé plaats is waar de meeste mensen tegenwoordig een lief vinden.

Niet alleen in een discotheek, op café of op school ontluiken tal van relaties. Ook de werkvloer is een broedplaats voor beginnende liefdesromances. Dat blijkt uit een onderzoek van rekruteringssite Careerbuilder bij Britse werknemers. Maar liefst 46 procent van de ondervraagde werknemers zegt ooit een relatie gehad te hebben met een collega. 19 procent gaat een stapje verder en blijkt al zeker twee keer een partner op de werkvloer gestrikt te hebben.  17% had minstens twee keer geflirt met collega’s op het werk. 30% van degenen die gedatet hadden met een medewerker, waren achteraf met die collega getrouwd.

CareerBuilder’s deed deze studie onder ruim 4000 werknemers in de VS in 2012. Terwijl de meerderheid van de relaties tussen collega’s onderling ontstond, had 29% van de werknemers een relatie met iemand die boven hen stond in de bedrijfshiërarchie, en 16% had gedatet met de baas. Vrouwen hadden meer kans om hogerop te daten dan mannen. 38% vrouwen vergeleken met 21% mannen. Welke industrieën geven het meeste kans tot romantiek op het werk volgens Leisure & Hospitality : 1. Vrije tijd en gastvrijheid 2. Informatietechnologie 3. Financieel 4. Gezondheidszorg 5. Professionele en zakelijke dienstverlening

Zijn kantoorrelaties een goed bewaard geheim? De meeste werknemers die kantoorromances hebben gehad, hebben gezegd dat ze vrij open waren in het bedrijf over hun dating situatie. 35% meldde dat ze de relatie onder de radar houden. Een relatie op het werk is geen evidentie. Voor je eraan begint, check je daarom best eerst het bedrijfsbeleid hieromtrent.

Bij sommige bedrijven gelden er bepaalde regels voor relaties op het werk. Om die reden heeft maar liefst 48 procent van de verliefde werknemers zijn relatie moeten geheimhouden. Verliefd op de baas 46 procent van de romances ontluikt tijdens een samenwerking tussen collega’s, terwijl 13 procent aangeeft dat ze elkaar gevonden hebben tijdens een bedrijfsfeest. Ook tijdens happy hours op de werkvloer, de middaglunch, een zakelijke reis of het maken van overuren, steken de gevoelens voor een collega vaak de kop op. Bij 26 procent van de gevallen gaat het om een relatie tussen leidinggevende en werknemer. Toch valt het overgrote deel, ruim 43 procent, eerder voor de charmes van een collega van hetzelfde niveau. Gary Mathiason van het advocatenkantoor Little Mendelson vond het ‘liefdescontract’ uit, nadat hij door een directeur van een bedrijf was benaderd die een relatie met een vrouw op het werk had.

In het contract legden de twee vast dat ze de relatie vrijwillig waren aangegaan en dat beëindiging ervan geen gevolgen zou hebben.’Het klinkt erg onromantisch’, geeft advocate Nancy Pritikin van Little Mendelson toe. ‘Maar we leven nu eenmaal in een maatschappij waar men vlug is met claims.’ Het liefdescontract is voor beide partijen goed, zegt ze. Als een ondergeschikte een punt achter de verhouding zet, kan de baas de ex-geliefde niet stilletjes straffen. VernederdIn veel gevallen hebben de kantoorminnaars thuis al een partner of een gezin, en doen ze hun uiterste best om de relatie geheim te houden. Maar heimelijke telefoontjes of het bijna gelijktijdig terugkomen van de lunchpauze maakt aan de collega’s al snel duidelijk dat er iets aan de hand is.

Dat kan al leiden tot spanningen en beschuldigingen van favoritisme, maar echt moeilijk wordt het pas als de relatie afspringt en een van de partijen zich vernederd voelt. Rechter Om die reden voegen bedrijven in Amerika, waar volgens trendwatchers 60 procent van de mensen wel eens ‘iets’ heeft gehad op het werk, een ‘liefdescontract’ toe aan het arbeidscontract. Dit houdt in dat wie een relatie op het werk heeft dat aan de human resources manager meldt, zodat na de breuk geen klachten kunnen worden ingediend wegens discriminatie en niemand de firma voor de rechter kan slepen. In zo’n contract verbindt de werknemer zich er ook toe te zorgen dat een verhouding op de werkvloer zijn of haar professionele gedrag niet negatief zal beïnvloeden.

Sommige bedrijven verbieden hun werknemers domweg het met hun collega’s aan te leggen. Volgens Pritikin is dat niet reëel. Zij wijst erop dat de meeste getrouwde stellen elkaar op het werk hebben leren kennen.In plaats daarvan raadt haar kantoor bedrijven aan te eisen dat werknemers verhoudingen op het werk meteen opbiechten bij de bedrijfsleiding.

Die kan er dan voor zorgen dat de twee niet meer op dezelfde afdeling werken.De ‘date-and-tell’-regel stuit echter op bezwaren van burgerrechtenorganisaties, zoals de ACLU.   De ACLU vindt het verkeerd dat getrouwde werknemers gedwongen worden buitenechtelijke relaties op te biechten. En wat als uitkomt dat ze een homoseksuele relatie hebben?Steeds meer bedrijven voeren regels in om claims te vermijden, zoals niet samen reizen, niet op hotelkamers vergaderen en kamers op verschillende verdiepingen nemen.

In sommige bedrijven zijn ‘schatje’ en ‘snoepje’ tot verboden uitdrukkingen verklaard. Bedrijven zouden zichzelf moeten afvragen:
• Wie zal beslissingen nemen over prestatiebeheer, discipline of bonussen als een manager een relatie met een ondergeschikte begint?
• Wie zal rollen veranderen als een manager en een ondergeschikte een begonnen relatie verbreken en samenwerken onmogelijk wordt?
• Zal de ondergeschikte ex-partner in de relatie worden gemarginaliseerd en bevroren van loopbaanprogressie?
• En zal die behandeling het bedrijf blootstellen aan mogelijke klachten van pesten of een oneerlijke ontslagvergoeding, als de andere helft een slechte prestatiebeoordeling geeft? Bedrijven moeten zich ertoe verbinden om alle onthullingen door werknemers absoluut vertrouwelijk en vrij van morele oordeel te houden. Een vertrouwensbeleid, met echte gevolgen voor inbreuken, is belangrijk om de medewerkers volledige medewerking te verlenen. Dit is vooral waar in een relatie waarbij een of beide koppels in relaties met anderen zijn!

In het Verenigd Koninkrijk heeft 70 procent van de werknemers wel eens een affaire gehad met een collega. Omdat dat maar al te vaak problemen oplevert, vragen bedrijven hun personeel steeds vaker een ‘liefdescontract’ te ondertekenen. Het liefdescontract is overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar een kwart van de ondernemingen zo’n overeenkomst kent. Daarin verplichten zij het personeel open en eerlijk te melden als hij of zij een relatie met een collega krijgt. De gedachte achter het contract is het vermijden van problemen op de werkvloer. Vooral als de relatie stuk loopt, zijn roddel en achterklap, beschuldigingen en pesterijen aan de orde van de dag, schrijft de Sunday Telegraph. Openheid over de liefdesrelatie moet een slechte sfeer op de werkvloer voorkomen.

Volgens de Vlaamse hoogleraar psychologie Stefan Lievens, zijn voorzorgsmaatregelen geen overbodige luxe. De hoogleraar, tevens auteur van het boek ‘Passie op de werkvloer. Over ongewenste intimiteiten’, stelt dat 70 procent van de kantoorliefdes is gedoemd te mislukken. Kunnen relaties op de werkvloer verboden worden? “Dat gaat een stap te ver”, aldus Kris De Schutter, advocaat bij Loyens & Loeff. “Een werknemer heeft immers recht op de bescherming van zijn privéleven, ook op de werkvloer. In een arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement een verbod opleggen op het aanknopen van een relatie met een collega is strijdig met dit recht op eerbiediging van het privéleven. Een bedrijf die een werknemer alleen daarom ontslaat, riskeert dan ook misbruik van ontslagrecht op zijn dak te krijgen.”

Geen enkele wet stelt dat een werkgever één van zijn werknemers kan ontslaan enkel en alleen omwille van een relatie. Principieel moet de werkgever immers steeds het privéleven van de werknemer respecteren. Hij mag zich niet mengen in het liefdesleven van zijn werknemers, ongeacht met wie de werknemer een relatie aangaat.

De werkgever kan de werknemer dus niet ontslaan omdat hij toevallig verliefd is geworden op de partner van een collega. Wel is het zo dat de relatie de goede werking van het bedrijf niet in het gedrang mag brengen. Indien deze relatie voor problemen zorgt op de werkvloer mag de werkgever wel tussenbeide komen en indien nodig maatregelen nemen. Als de relatie geen invloed heeft op het functioneren van de betrokken werknemers, is er geen enkel probleem. Beide werknemers blijven hun job naar behoren uitvoeren en de werkgever hoeft zelfs niet op de hoogte te zijn van de privésituatie van deze werknemers.

Verschillende oplossingen Indien de relatie wel een invloed heeft op het functioneren van de werknemers, of wanneer door de relatie het werk wordt verstoord of de goede werking en de goede naam van het bedrijf in het gedrang komt, ligt de situatie anders. Als de betrokken collega’s niet meer kunnen samenwerken, zich eventueel zelfs agressief ten opzichte van elkaar gaan gedragen of ruzie maken in het bijzijn van collega’s en/of klanten enzovoort, dan zal de werkgever wel genoodzaakt zijn om te moeten ingrijpen.
In dat geval zal de werkgever nagaan welke verschillende oplossingen er mogelijk zijn om een einde aan de problemen te stellen. In de eerste plaats is het aangewezen om de betrokken werknemers op het matje te roepen en hen er op te wijzen dat zij zich professioneel dienen te gedragen op het werk. Helpt dit niet en loopt het gedrag van de werknemers de spuigaten uit, dan kan de werkgever bijvoorbeeld nagaan of één of beide collega’s een andere functie zouden kunnen uitoefenen in het bedrijf. De werkgever kan ook nagaan of bijvoorbeeld één van beide niet kan overgeplaatst worden naar een andere vestiging waardoor ze niet meer moeten samenwerken.
Bij een relatie tussen een baas en een ondergeschikte ligt het anders. 8 procent van de werknemers wil daten met een manager, blijkt uit het onderzoek van uitzendbureau Unique. Zij gaven aan: voor promotie doe ik alles! Toch is een liefdesrelatie met een collega voor een derde van de werknemers wel taboe. Voor hen geldt dat zij nog liever ontslag nemen, dan met een collega te daten. “Een relatie tussen een leidinggevende en een van zijn of haar ondergeschikten leidt sowieso tot conflicten. Vanuit hr-perspectief is dit geen goed idee. Heel wat werknemers hebben er geen probleem mee blijkt uit de studie van Unique, maar zo’n relatie leidt altijd tot insinuaties, het koppel heeft altijd de schijn tegen.
Bestaat die niet, dan nog gelden algemene richtlijnen. De werkgever moet er in dat geval over waken dat evaluaties, bonustoekenningen en promoties niet alleen effectief objectief verlopen, maar ook bij collega’s als objectief gepercipieerd worden. Een evaluatie enkel door de overste-partner is uit den boze”, aldus Kris De Schutter.
Kathleen McKenna van het New Yorkse advocatenkantoor Proskauer Rose geeft daarom vijf praktische tips voor het welslagen van een relatie op de werkvloer.
1. Vermijd een werkgever-werknemer relatie Een dergelijke relatie beginnen is ‘crimineel dom’, aldus McKenna, omdat ze kan escaleren in een sexuele intimidatie-aanklacht. Een werkneemster (meestal zijn het vrouwen die klacht indienen) kan namelijk beweren dat zij haar baas nooit gedated had als ze zich daartoe niet verplicht had gevoeld, net omdat het haar baas was die haar had uitgevraagd. Bij een dergelijke klacht is het doorgaans de bovengeschikte die in de rechtbank het onderspit zal moeten delven.
2. Teken een liefdescontract Als werkgever en werknemer toch niet aan elkaar kunnen weerstaan, raadt McKenna het ondertekenen aan van wat zij een ‘liefdescontract’ noemt. Hierin moet zwart op wit worden verklaard dat beiden zich engageren in een vrijwillige wederzijdse relatie.
3. Meld je relatie bij het HR-departement Helaine Olen raadt bovendien aan dat de hoogst geplaatste liefdespartner het human resources departement van het bedrijf op de hoogte brengt van de relatie. Zo geeft deze aan dat hij of zij degene is die zal vertrekken, mocht het bedrijf beslissen dat het koppel niet langer mag samenwerken.
4. ‘Bezint eer je begint’ Misschien voor de hand liggend, maar denk goed na of het wel verstandig is om een relatie met je collega te beginnen. Hoe groot de lust ook is, probeer niet te hard van stapel te lopen. Tip: denk aan het feit dat 50% van de huwelijken gedoemd zijn te mislukken.
5. Ben je bereid je job op het spel te zetten voor je relatie? Hoe zou jij je voelen als je je job verliest? Iedereen die al eens liefdesverdriet heeft gehad, weet hoe ondraagbaar de nabijheid van een ex kan zijn. Het valt maar al te vaak voor dat mislukte werkrelaties resulteren in het feit dat één persoon zijn functie opgeeft – willens of nillens. Hoe kan de kantoorliefde overleven? Het is algemeen geweten dat verliefd zijn je concentratievermogen naar beneden haalt. Zit het object van die verliefdheid dan ook nog eens ganser dagen in dezelfde kantoorruimte, dan kun je er prat op gaan dat je focus zal dalen.
Maar niet alleen wat concentratie betreft is een kantoorliefde een ingewikkelde materie. Stel je eens voor: jullie hebben een vergadering waarin wordt gezegd dat het nieuwe project op niets trekt. Ga jij kritiek durven uiten op je geliefde? Uit angst om je relatie op het spel te zetten, houd je je waarschijnlijk in.
Verliefd op je baas? Ondanks waarschuwingen van je baas, vrienden en collega’s valt verliefdheid niet altijd te onderdrukken. Op zich geen probleem, althans als het niet om een verboden liefde gaat óf een relatie met je leidinggevende. Want dat is riskant. Bij conflicten dreig je niet alleen je relatie, maar ook je job op het spel te zetten. Ingewikkeld, maar vaak niet te stoppen, geven wij je enkele tips om die kantoorliefde te overleven ….

4 gouden Cupido-tips voor op het werk.

Houd het geheim Doe dit tot je er zeker van bent dat het serieus is.
Wees discreet Ga het op kantoor niet van de daken schreeuwen. Vertel het enkel aan je dichtste collega’s en diegene waarmee je het best overeen komt.
Blijf professioneel Op het werk zijn jullie collega’s, thuis geliefden.
Zorg dat je niet betrapt kan worden op het toilet, in de rokersruimte of aan de printers.
Houd werk en privé gescheiden Laat je relatieproblemen thuis en werkproblemen op het werk.
Onnodig om thuis nog na te discussiëren over iets wat er in de vergadering gezegd is geweest. Dit geldt ook voor op kantoor.
Verschillen jullie van mening tijdens een vergadering? Trek het je niet aan en blijf kalm. Scheld elkaar niet de huid vol.

Bronnen

 

http://www.goedgevoel.be/happy-spring/liefdescontract-moet-kantoorromances-aan-banden-leggen~ab164f9e

http://www.smartcompany.com.au/people-human-resources/no-love-contracts-lost-smes-must-prepare-conflicts-interest-office-romances/

http://www.volkskrant.nl/economie/met-liefdescontract-regelt-amerikaan-relatie-op-werk~a515219/

http://www.managementsupport.nl/persoonlijke-ontwikkeling/nieuws/2006/1/werkvloerromances-te-lijfmet-het-liefdescontract-1019309

http://www.hln.be/hln/nl/14/Nina/article/detail/113602/2007/12/23/Liefdescontract-moet-kantoorromances-aan-banden-leggen.dhtml

https://www.ornet.nl/arbeidsmarkt/liefdescontract-voorkomt-problemen-op-de-werkvloer/ http://www.sekscontract.be/liefdescontract-moet-kantoorromances-aan-banden-leggen

http://www.jobat.be/nl/artikels/5-tips-om-je-kantoorromance-te-doen-slagen/

http://www.jobat.be/nl/artikels/3-op-10-relaties-op-het-werk-eindigt-in-huwelijk/

http://www.jobat.be/nl/artikels/een-relatie-op-het-werk-de-do-s-en-dont-s/

http://www.jobat.be/nl/artikels/is-vreemdgaan-met-de-partner-van-je-collega-een-reden-voor-ontslag/

http://www.jobat.be/nl/artikels/hoe-kan-een-kantoorliefde-overleven/

Print Friendly, PDF & Email